hafan Cymdeithas Cymry Manceinion Capeli Cymraeg yn y cylch Dathliadi Gwyl Dewi
Change language to English

Gwyl Ddewi 2014

Dathliadau yn Oaker Avenue ar ddydd Sadwrn, 1af o Fawrth, 2014.
Y gwr gwadd oedd Mr Dylan Roberts, Caernarfon, mab i'r Parch. Huw Gwynfa a Mrs Mair Roberts a fuont yma yn gweinidogaethu am dros ddeng mlynedd yn y saith degau o'r ganrif diwethaf. Cafodd Dylan ei addysg yn ysgol bechgyn Cheadle Hulme cyn gadael i fynd i'r Brifysgol yn Aberystwyth.

 

2013 Dinner - Welsh

 

 

Dathliadau Gwyl Ddewi, Noddfa Oaker Avenue 2011

Yr oedd y cinio ar ddydd Sadwrn, 26ain Chwefror 2011, a'r gwr gwadd oedd Mr Gwyn A.Evans, F.R.C.S., Croesoswallt.

 

 

Cinio Gwyl Dewi, Capel Willow Tree Rd, Altrincham

Dydd Iau, Mawrth 1af, 2012

Cynhelir ein cinio yn festri’r capel am 7.00 gyda bwyd wedi ei baratoi gan ‘The Stables’, Altrincham. Noson lawen i’w dilyn.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Mrs Lilian Bury, 0161 498 6118

 

Dathliadau Gwyl Ddewi, Noddfa Oaker Avenue 2010

 Mae cyfeillion Noddfa Oaker Avenue ers llawer blwyddyn wedi dathlu Gwyl ein nawdd sant gyda phryd bwyd wedi ei baratoi gan ferched yr eglwys. Yna bydd y gwr gwadd yn annerch ac yn cynnig y llwnc destun i Dewi Sant. Yn 2010, y gwr gwadd oedd y Dr Haydn Edwards, Llangefni, hen ffrind i ni yma oddi ar ei ddyddiau yn astudio ym Mhrifysgol Salford. Wedi 'galw'r siroedd', cawsom adloniant gan ein sêr lleol.