hafan Cymdeithas Cymry Manceinion Capeli Cymraeg yn y cylch Dathliadi Gwyl Dewi
change language to Welsh
 


Cyfarfodydd

Cynhelir y cyfarfodydd ar yr ail nos Wener o'r mis,
o fis Hydref hyd at fis Chwefror yng

Nghapel Noddfa,
Oaker Avenue,
West Didsbury,
M20 2XH
.


Y Rhaglen a mwy o fanylion oddiwrth
Anne Hunt

covid welsh

 

Rhaglen Tymor
2020-2021

Hydref 9ed
Parch Eleri Edwards
Ar fy nghais
Cadeirydd Mrs Mair Swift

Tachwedd 13eg
Noson yng nghwmni

Mr Trefor Davies a Mr Glynn Morris

Cadeirydd Mr Alun Roberts

Rhagfyr 11eg
Dr John Williams, Lerpwl
Lluniau'r Eisteddfod
Cadeirydd Mrs Anne Hunt

Ionawr 8ed
Mr Elwyn Evans
Dau arlunydd
Cadeirydd Mr Alan Davies

Chwefror 24ed
Dr Goronwy Wynne, Licswn
John Lloyd Williams - byd y blodau a byd y gån
Cadeirydd Mr Glynn Morris

Mawrth 1af
Dathliadau Gwyl Ddewi heb eu cadarnhau.
Gwylier y wefan neu cysylltwch å'r swyddogion.

Mai 7ed
Cyfarfod Blynyddol
yn Noddfa Oaker Avenue
am 7.30 o'r gloch