hafan Cymdeithas Cymry Manceinion Capeli Cymraeg yn y cylch Dathliadi Gwyl Dewi
change language to Welsh
 Cyfarfodydd

Cynhelir y cyfarfodydd ar yr ail nos Wener o'r mis,
o fis Hydref hyd at fis Chwefror yng

Nghapel Noddfa,
Oaker Avenue,
West Didsbury,
M20 2XH
.


 

 

Y Rhaglen a mwy o fanylion oddiwrth
Anne Hunt

 

 

Rhaglen Tymor
2019-2020

Hydref 11eg
Dr Goronwy Wynne, Licswm
Nid yw pawb yn gwirioni'r un fath
Cadeirydd Mr Alun Roberts

Tachwedd 8ed
Dr D. Ben Rees, Lerpwl
Ceiriog y bardd ym Manceinion
Cadeirydd Parch Eleri Edwards

Rhagfyr 13eg
Mr Glynn Morris a Mr Trefor Davies
Noson yng nghwmni
Cadeirydd Mrs Anne Hunt

Ionawr 10ed
Parch Eleri Edwards, Manceinion
Mwy am Madagascar
Cadeirydd Mrs Hafwen Davies

Chwefror 14eg
Mr Alan Davies, Alderley Edge
Tri lle
Cadeirydd Mrs Mair Swift

Chwefror 29ain (nos Sadwrn)
Cyngerdd Gwyl Ddewi
yn y Royal Northern College of Music

am 7 o'r gloch
Côr y Brythoniaid


Mai 8ed
Cyfarfod Blynyddol
yn Noddfa Oaker Avenue
am 7.30 o'r gloch