hafan Cymdeithas Cymry Manceinion Capeli Cymraeg yn y cylch Dathliadi Gwyl Dewi
change language to Welsh
 Cyfarfodydd

Cynhelir y cyfarfodydd ar yr ail nos Wener o'r mis,
o fis Hydref hyd at fis Chwefror yng

Nghapel Noddfa,
Oaker Avenue,
West Didsbury,
M20 2XH
.

<cliciwch yma am fap>

 

 

Y Rhaglen a mwy o fanylion oddiwrth
Anne Hunt

 

 

Rhaglen Tymor
2016-2017

Hydref 14eg
Yr Athro Hywel Wyn Owen, Llandegfan
Rhamant Enwau
Cadeirydd Mr Glynn Morris

Tachwedd 11eg
Mr William Jones, Llansadwrn
Rownd y byd mewn awr
Cadeirydd Mrs Eirian Roberts

Rhagfyr 9ed
Mrs Anne Hunt
Hanes ein Cymdeithas
Cadeirydd Mr Elwyn Evans

Ionawr 13eg
Mr Alan Davies, Alderley Edge
Taith i Batagonia
Cadeirydd Dr Bill Roberts

Chwefror 10ed
Parch Ddr. D. Ben Rees, Lerpwl
Cyfraniad Syr John Morris Jones
Cadeirydd Y Barch Eleri Edwards
*Noddir y noson gan Llenyddiaeth Cymru*

Chwefror 25ain (nos Sadwrn)
Cyngerdd Gwyl Ddewi
yn y Royal Northern College of Music

am 7 o'r gloch
Côr Meibion Caernarfon


Mai 12ed 2017 (nos Wener)
Cyfarfod Blynyddol
yn Noddfa Oaker Avenue
am 7.30 o'r gloch