hafan Cymdeithas Cymry Manceinion Capeli Cymraeg yn y cylch Dathliadi Gwyl Dewi
change language to Welsh
 Cyfarfodydd

Cynhelir y cyfarfodydd ar yr ail nos Wener o'r mis,
o fis Hydref hyd at fis Chwefror yng

Nghapel Noddfa,
Oaker Avenue,
West Didsbury,
M20 2XH
.


 

 

Y Rhaglen a mwy o fanylion oddiwrth
Anne Hunt

 

 

Rhaglen Tymor
2018-2019

Hydref 12ed
ParchDdr Huw John Hughes, Porthaethwy
Noson yng nghwmni...
Cadeirydd Mrs Eirian Roberts

Tachwedd 9ed
Mr Aled Lewis Evans, Wrecsam
Fy nhaid, y prifardd John Evans
Cadeirydd Mrs Anne Hunt

Rhagfyr 14eg
Parch Ddr D. Ben Rees, Lerpwl
O amgylch y Nadolig
Cadeirydd Mr Elwyn Evans

Ionawr 11eg
Mr Elwyn Evans, Manceinion
John a Mable Ringling
Cadeirydd Mr Alun Roberts

Chwefror 8ed
Ms Bethan Habron James, Manceinion
Fy nghylchdaith gerddorol
Cadeirydd Mrs Eflyn Evans

Chwefror 23ain (nos Sadwrn)
Cyngerdd Gwyl Ddewi
yn y Royal Northern College of Music

am 7 o'r gloch
Cantorion Gogledd Cymru


Mai 17eg 2019 (nos Wener)
Cyfarfod Blynyddol
yn Noddfa Oaker Avenue
am 7.30 o'r gloch