hafan Cymdeithas Cymry Manceinion Capeli Cymraeg yn y cylch Dathliadi Gwyl Dewi
change language to Welsh
 Cyfarfodydd

Cynhelir y cyfarfodydd ar yr ail nos Wener o'r mis,
o fis Hydref hyd at fis Chwefror yng

Nghapel Noddfa,
Oaker Avenue,
West Didsbury,
M20 2XH
.

<cliciwch yma am fap>

 

 

Y Rhaglen a mwy o fanylion oddiwrth
Anne Hunt

 

 

Rhaglen Tymor
2017-2018

Hydref 13eg
Dr John Williams, Lerpwl
Lluniau y ffotograffydd John Thomas
Cadeirydd Mr Rhobel Williams

Tachwedd 10ed
Y Barch Eleri Edwards
Cymru a Madagascar
Cadeirydd Dr Bill Roberts

Rhagfyr 8ed
Noson Nadoligaidd yng nghwmni
Glynn, Trefor a Lilian 
Cadeirydd Mrs Eflyn Evans

Ionawr 12ed
Mr Cefyn Burgess, Rhuthun
Profiadau Patagonia
Cadeirydd Mr Alan Davies

Chwefror 9ed
Mr Elwyn Evans, Didsbury
Deugain mlynedd o gyngherddau
yn y Coleg Cerdd 
Cadeirydd Mrs Mair Swift


Chwefror 24ain (nos Sadwrn) am 7 o'r gloch

CYNGERDD GWYL DDEWI
yn y Royal Northern College of Music
 (RNCM)

RHOS MALE VOICE CHOIR
RYAN DAVIES (Tenor)
COR GER Y FFIN

Tickets £18.50
On sale from the College Box Office
0161 907 5555


Mai 11eg 2018 (nos Wener)
Cyfarfod Blynyddol
yn Noddfa Oaker Avenue
am 7.30 o'r gloch